• Reningsmaterial

Reningsmaterial

  • Rena torkmedel
  • Beskrivning
  • Produkten är en kaliumpermanganatkatalysator med aluminiumoxid som bärare, med starka oxidationsegenskaper, som kan oxidera och sönderdela alla typer av skadliga gaser i luften, såsom svaveldioxid, vätesulfid, kolmonoxid,
  • Farliga ämnen som kväveoxider kan renas effektivt.
  • Ansökan:
  • Under kemorption tar det renande torkmedlet JZ-M bort förorenande gaser från luften genom adsorption, absorption och kemisk reaktion.Farliga gaser oxideras till ofarliga gaser, vilket hjälper till att minska föroreningar som sönderdelas och släpps ut i luften.
 
  • Aktivt kol
  • Beskrivning
  • Aktivt kol framställs kollektivt av kolhaltiga råvaror som trä, kolmaterial och petroleumkoks genom pyrolys och aktiverad bearbetning, med utvecklad porstruktur, stor specifik yta och rika ytkemiska grupper samt kolmaterial med stark specifik adsorptionsförmåga.

Skicka ditt meddelande till oss: