KINESISK

  • Formaldehyd, TVOC, vätesulfidborttagning

Ansökan

Formaldehyd, TVOC, vätesulfidborttagning

Luftrening 1

JZ-M purify desiccant är aktiverad aluminiumoxid impregnerad med kaliumpermanganatkula, som utnyttjar den starka oxidationen av kaliumpermanganat för att oxidera och sönderdela den reducerande skadliga gasen i luften, och därmed uppnå syftet att rena luften.

Den har hög avverkningseffektivitet för svavelväte, svaveldioxid, klor och kväveoxid, och den aktiva kaliumpermanganatkulan har också en mycket god effekt på nedbrytningen av formaldehyd.

Ansökan enligt följande

1) Luftrenare filterelement: dynamiskt avlägsnande av formaldehyd, TVOC, H2S och andra skadliga ämnen

2) Föroreningsscen: statisk formaldehyd, TVOC, H2S och andra skadliga ämnen

3) Industriell renare: ta bort formaldehyd, TVOC, H2S och andra skadliga ämnen dynamiskt

Relaterade produkter: JZ-M renande torkmedel


Skicka ditt meddelande till oss: