KINESISK

  • PSA kvävegenerator

Ansökan

PSA kvävegenerator

AirSeparation2

Kvävegenerator är en kväveproduktionsutrustning designad och tillverkad enligt PSA-teknologin.Kvävegenerator använder kolmolekylsil (CMS) som adsorbent.Använd vanligtvis två adsorptionstorn parallellt, styr den pneumatiska inloppsventilen automatiskt manövrerad av inlopps-PLC, växelvis trycksatt adsorption och dekomprimerande regenerering, fullständig kväve- och syreseparation, för att erhålla det kväve som krävs med hög renhet

Råmaterialen i kolmolekylsikten är fenolharts, pulveriserat först och kombinerat med basmaterialet, sedan aktiverade porer.PSA-tekniken separerar kväve och syre med van der Waals-kraften från kolmolekylsikten, därför, ju större ytarea är, desto jämnare är porfördelningen, och ju fler porer eller subporer, är adsorptionskapaciteten större.


Skicka ditt meddelande till oss: