KINESISK

  • Katalysatorbärare

Ansökan

Katalysatorbärare

1

Katalysatorbäraren, även känd som bärare, är en av komponenterna i katalysatorn av belastningstyp, och är skelettet som stödjer den aktiva komponenten för att dispergera den aktiva komponenten och även ökar styrkan hos katalysatorn.Men själva bäraren har i allmänhet ingen katalytisk aktivitet.

Katalysatorer framställda med aktiva aluminiumoxidbärare har högre aktivitet och aktivitetsstabilitet jämfört med liknande produkter och är mer lämpade för användning under tuffa förhållanden med hög temperatur, högt tryck, hög lufthastighet och högt vatten-gasförhållande.Vitt sfäriskt material, speciell processproduktion, på grund av den unika skelettstrukturen, så med den aktiva komponentaffiniteten är produktens mikroporfördelning enhetlig, lämplig porstorlek, stor porkapacitet, hög vattenabsorptionshastighet, liten ackumuleringsdensitet, god mekanisk prestanda , med god stabilitet.Lämplig för en katalysatorbärare.

Den aktiva aluminiumoxidenergin och den aktiva katalysatorkomponenten reagerar för att dispergera den katalysatoraktiva komponenten i bäraren, vilket ger en effektiv specifik ytarea och en lämplig porstruktur för den aktiva komponenten för att förbättra den termiska stabiliteten och antitoxiska egenskaperna hos katalysatorn.

Relaterade produkter:Aktiverad aluminiumoxid JZ-K1


Skicka ditt meddelande till oss: