KINESISK

  • Petrokemisk gastorkning

Ansökan

Petrokemisk gastorkning

133

√ Sprickgasen torkar

Molekylär sil

√ Kolvätegas/vätsketorkning

√ LPG-raffinering

Ta bort vatten och sulfid som H2S och tioler

√ Alkyleringsenhet

För uttorkning av rågas

√ Avvaxnings- och raffineringsenhet

Används för att separera N-isoalkan

Används för att ta bort orenheter som aromatiska kolväten

√ Isomeriseringsenheten

Det används för att ta bort svavelväte och tioler vid rening av råmaterial

Kontakta försäljningen för att få produktinformation.


Skicka ditt meddelande till oss: