KINESISK

  • Industriell avgasrening

Ansökan

Industriell avgasrening

2

Industriell avgasrening avser främst behandling av industriella avfallsgaser såsom dammpartiklar, rök, luktgas, giftiga och skadliga gaser som produceras på industriplatser.

Den spillgas som släpps ut från industriproduktionen har ofta skadliga effekter på miljön och människors hälsa.Reningsåtgärder bör vidtas innan utsläppt luft uppfyller kraven i avgasemissionsnormerna.Denna process är känd som avgasrening.

Adsorptionsmetoden använde adsorbent (aktivt kol, molekylsikt, torkmedel för rening) för att adsorbera föroreningar i industriella avgaser, och lämplig adsorbent väljs för olika avgaskomponenter.När adsorbenten når mättnad avlägsnas föroreningarna, och den katalytiska förbränningstekniken används för att djupt oxidera det organiska materialet till koldioxid och vatten i den industriella avfallsgasen, och på så sätt uppnå en allt-i-ett-maskin och hjälputrustning för rening. syften.


Skicka ditt meddelande till oss: