KINESISK

  • Vattenrening och avloppsvattenrening

Ansökan

Vattenrening och avloppsvattenrening

3

Avloppsvattnets sammansättning är komplex och svår att behandla.Behandlingsmetoderna innefattar främst oxidation, adsorption, membranseparation, flockning, biologisk nedbrytning m.m.

Dessa metoder har fördelar och nackdelar, där aktivt kol effektivt kan ta bort färgen och COD i avloppsvattnet. Adsorption av aktivt kol används mest för djupbehandling eller använder aktivt kol som bärare och katalysator, och få studier använder aktivt kol för att enbart behandla högkoncentrerat avloppsvatten .

Aktivt kol har en god missfärgningseffekt på avloppsvattnet.Missfärgningshastigheten hos färgämnesavloppsvatten ökar med ökande temperatur och pH påverkar inte effekten av färgämnesavloppsvatten.

Relaterade produkter: Aktivt kol JZ-ACW,Aktivt kol JZ-ACN


Skicka ditt meddelande till oss: