KINESISK

  • Alkoholuttorkning

Ansökan

Alkoholuttorkning

Petrokemi 2

Under konstant tryck, när alkohol-vattenblandningen når 95,57% (vikt/vikt), når volymfraktionen 97,2% (volym/volym), en samkokande blandning bildas vid den koncentrationen, vilket innebär att man inte kan nå en vanlig destillationsmetod. alkoholrenhet över 97,2 % (v/v).

För att producera vattenfri alkohol med hög renhet, använd molekylsikt med variabelt tryck (PSA), med 99,5 % koncentration till 99,98 % (v/v) efter dehydrering och kondensation.Jämfört med den traditionella ternära azeotropiska destillationsmetoden, med god uttorkningseffekt, hög produktkvalitet, avancerad teknik och låg energiförbrukning.

Etanoldehydrering molekylsiladsorptionsmetod är en teknik för att absorbera vatten från foderetanol.Med en molekylsikt av JZ-ZAC är vattenmolekylen 3A och 2,8A etanolmolekylen 4,4A.Eftersom etanolmolekyler är större än vattenmolekyler kan vattenmolekyler adsorberas i hålet, etanolmolekyler som inte kan adsorberas är uteslutna.När den vattenhaltiga etanolen adsorberas snyggt genom molekylsilen, adsorberar molekylsilen vattendelarna, medan etanolångan passerar adsorptionsbädden och blir en ren etanolprodukt.

Relaterade produkter:JZ-ZAC molekylsikt


Skicka ditt meddelande till oss: